Kancelaria Adwokacka Artur Kosiński - Pomoc prawna

Podmioty współpracujące

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami z innych miast oraz innych krajów, zapewniając obsługę — również w języku polskim — na terenie m.in. USA, Czech i Słowacji.

Od kancelarii prawnych coraz częściej oczekuje się nie tylko skutecznego doradztwa prawnego, ale również finansowego i biznesowego. Wiedza i doświadczenie naszych partnerów: doradców podatkowych, finansistów oraz biegłych rewidentów ułatwiają sprostanie takim oczekiwaniom.

 

Aleksandra Witeszczak - adwokat

Aleksandra WiteszczakAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Współpracuje z wieloma podmiotami gospodarczymi. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych nieruchomości i prawie lokalowym, a także prawie cywilnym, w tym w prawie rodzinnym i opiekuńczym, ochronie dóbr osobistych.


Laura Skwarek - radca prawny

Laura SkwarekZajmuje się doradztwem biznesowym dla firm, specjalizuje się w prawie gospodarczym, międzynarodowym prawie handlowym, arbitrażu, nieruchomościach, prawie autorskim i ochronie danych osobowych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej oraz szkoleniowiec z zakresu negocjacji i zabezpieczeń prawnych. Prowadziła liczne seminaria dla Gazety Prawnej oraz klientów instytucjonalnych. Autorka wielu publikacji między innymi w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Studia prawnicze ukończyła
w 1998 r. Napisała pracę magisterską z zakresu prawa spółek i prawa karnego
o tematyce: "Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółce z o.o.". Jest radcą prawnym od 2003 r.

Współwłaścicielka kancelarii we Wrocławiu.

Zasięg – województwo dolnośląskie.


Ewelina Wojewoda - radca prawny

Ewelina WojewodaAkredytowany wykonawca usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie łączenia się przedsiębiorstw.
Osoba doświadczona w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie rozliczania, ewidencjonowania, kontroli wydatkowania środków unijnych, związanych
z środkami unijnymi rozliczeniami podatkowymi, a także w zakresie rachunkowości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie:

 • badania planu połączenia spółek kapitałowych
 • badania planu podziału spółki
 • badania planu przekształcenia spółki
 • badania sprawozdań finansowych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz książek przychodów i rozchodów
 • sporządzania ekspertyz i opinii z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego oraz rachunkowości

Wykonuje także:

 • opiniowanie ceny nabycia lub zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
 • wycenę akcji notowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki
 • wycenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi

Jacek Cieszyński - adwokat

Jacek CieszyńskiAbsolwent Uniwersytetu Rutgers (specjalizacja "Finanse") oraz Nowojorskiej Szkoły Prawniczej.


Reprezentuje zarówno klientów indywidualnych jak i biznesowych na terenie Stanów Zjednoczonych. Specjalizuje się w amerykańskim prawie cywilnym, nieruchomościach, prawie gospodarczym, własności intelektualnej i prawie podatkowym w USA.

Pomaga zarejestrować i rozpocząć działalność na terenie Ameryki, doradza jak pozyskać kapitał
i inwestorów, uzyskać wymagane pozwolenia i rejestracje w urzędach.


Pomaga przy zatrudnieniu pracowników, rejestracjach znaku towarowego, kwestiach podatkowych.

Doradztwo i pomoc oferuje na terenie USA zarówno w języku polskim jak i angielskim.


Igor Styn

Igor StynAbsolwent Wydziału Akademii Ekonomicznej w Krakowie, dr ekonomii.

Doświadczenie:

 • wycena przedsiębiorstw w sektorze wytwarzania energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii, dostaw i produkcji biomasy
 • wycena przedsiębiorstw w sektorze budowlanym
 • studia wykonalności w sektorze: wytwarzania energii elektrycznej, służby zdrowia, szkół
  i przedszkoli
 • zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i walutowym
 • zastosowanie finansowych i towarowych instrumentów pochodnych
 • rachunkowość finansowa i zarządcza (w tym instrumentów pochodnych)
 • analizy i optymalizacja kosztów energii elektrycznej

dr Aleksandra Podgórniak-Musil

dr Aleksandra Podgórniak-MusilTłumacz przysięgły języka angielskiego od 2001 r.
Tłumaczenia pisemne, m.in.:

 • tekstów prawnych i prawniczych, z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych (m.in. opinii prawnych, pism procesowych, pozwów, wyroków itp.) 
 • dokumentów biznesowych (m.in. umów, odpisów KRS, oświadczeń, protokołów, wypisów rejestrowych itp.)
 • dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza

Tłumaczenia ustne, m.in.:

 • czynności notarialnych
 • walnych zgromadzeń
 • negocjacji i rozmów biznesowych

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (filologia angielska), Uniwersytetu Jagiellońskiego (podyplomowe studia dla tłumaczy), British Law Centre, The School of English and the European Union Law (Szkoły Prawa Angielskiego oraz Prawa Unii Europejskiej - studia w języku angielskim) oraz City University w Londynie (kursy dla tłumaczy).


Autorka akademickich programów nauczania przekładu prawniczego, wieloletni wykładowca akademicki oraz wykładowca na specjalistycznych kursach dla tłumaczy.


Prezes Górnośląskiego Koła PT TEPIS (Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych)


Katarzyna Lizurek

Katarzyna LizurekRadca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP w Opolu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie pracy w wewnętrznych działach prawnych spółek prawa handlowego, a także w kancelariach adwokackich i radcowskich – na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i administracyjnych. W swojej pracy kieruje się profesjonalizmem, rzetelnością i uczciwością, a także poszanowaniem zasad etyki zawodu radcy prawnego.


Łukasz Nowak

Łukasz NowakAdwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz karnym. Z Kancelarią Adwokacką adwokata Artura Kosińskiego związany od dwóch lat. Zawodowo interesuje się również prawem farmaceutycznym.


Piotr Pituła

Piotr PitułaAdwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania koncentrują się wokół prawa i postępowania cywilnego, prawa pracy i prawa lokalowego. Zajmuje się również prawem oświatowym. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych jak i osób prywatnych, zdobyte w trakcie praktyki i pracy w kancelarii oraz towarzystwie ubezpieczeń. Jest autorem dwóch publikacji z zakresu prawa oświatowego. Posługuje się językiem angielskim.


Mateusz Bogucki

Mateusz BoguckiAdwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył praktyki w kancelariach adwokatów i radców prawnych w Rudzie Śląskiej i Katowicach. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Prywatnie miłośnik historii i zapalony airsoftowiec.


Katarzyna Walewska - biegły rewident

Właścicielka działającego od 1993 roku przedsiębiorstwa: Katarzyna Walewska Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta współpracującego z grupą kilkunastu doświadczonych biegłych rewidentów
i doradców podatkowych oraz z kancelariami radców prawnych i kancelarią adwokacką.


Akredytowany wykonawca usług doradczych na rzecz beneficjentów Działania 2.1 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w dziedzinie łączenia się przedsiębiorstw.


Osoba doświadczona w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie rozliczania, ewidencjonowania, kontroli wydatkowania środków unijnych, związanych z środkami unijnymi rozliczeniami podatkowymi, a także w zakresie rachunkowości.


Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie:

 • badania planu połączenia spółek kapitałowych
 • badania planu podziału spółki
 • badania planu przekształcenia spółki
 • badania sprawozdań finansowych
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz książek przychodów i rozchodów
 • sporządzania ekspertyz i opinii z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego oraz rachunkowości

Wykonuje także:

 • opiniowanie ceny nabycia lub zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza
 • wycenę akcji notowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki
 • wycenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi

Skontaktuj się z nami: Bytom, pl. T. Kościuszki 9/39,
tel. +48 32 280 28 22,
sekretariat@adwokatkosinski.pl